Strona główna
O firmie Oferta Lista referencyjna Decyzje Kontakt
 
 
Prace specjalistyczno-technologiczne prowadzone są głównie w sektorze utylizacji odpadów zwierzęcych. Nawiązaliśmy współpracę z największą w Europie grupą utylizacji odpadów zwierzęcych SARIA. Na potrzeby tej grupy "AMK" wraz z ekspertami inwestora opracowała szereg rozwiązań technologicznych i wdrożyła szereg inwestycji.

Wiele projektów wykonywanych przez firmę opiera się na użyciu technologii kotłów fluidalnych, w których można spalać bez naruszenia norm ekologicznych Unii Europejskiej węgiel a także odpady zwierzęce, biomasę, osady z oczyszczalni i inne paliwa stałe istotne w produkcji energii odnawialnej. Głównym składnikiem tej technologii jest tzw. przedpalenisko, czyli reaktor fluidalny, który można podłączyć do istniejących kotłowni bez ponoszenia kosztownych nakładów inwestycyjnych na ich wymianę. Rozwiązanie to ogranicza powstawanie tlenków siarki oraz tlenków azotu, a także poprawia sprawność kotłów o 15-20% w porównaniu z technologiami tradycyjnymi. Przy użyciu technologii kotłów fluidalnych odpady są mieszane w rozgrzanym złożu kwarcowym. Następuje szybkie odparowanie cieczy i odgazowanie odpadów. Następnie następuje zgazowanie stałych odpadów organicznych przy idealnym wymieszaniu z tlenem. Proces jest dynamiczny i w odróżnieniu od innych technologii procesy spalania zachodzą w całej objętości złoża z taką samą intensywnością. Zapewnia to bezpieczeństwo procesowe oraz gwarantuje, że wszystkie stałe składniki odpadów zostaną zatrzymane w złożu i ulegają wyprażeniu przy stałym kontakcie z tlenem w temperaturze min. 500 ?C, dając 100% gwarancję zniszczenia wszelkich czynników chorobotwórczych. Przez cały czas na powierzchni złoża fluidalnego, jak i w komorze spalania utrzymuje się stały i kontrolowany płomień, który zapewnia natychmiastowy zapłon powstających gazów natychmiast po ich powstaniu (nie ma konieczności stosowania zabezpieczeń).

W przypadku awarii zasilania czy też innej wyjątkowej sytuacji zachodzący proces zostaje w natychmiastowy sposób samoczynnie zatrzymany poprzez gaszenie piaskiem. Jest to kolejna cecha zwiększająca bezpieczeństwo złoża.

Należy podkreślić że popiół ze spalania w złożu fluidalnym jest obojętny chemicznie i tylko w procesie spalania fluidalnego gwarantowana jest zawartość części organicznych w popiele poniżej 3%. Przyjęte rozwiązanie pozwala na niemalże pełne 24 godzinne działanie.

Kosz opróżniany jest w zależności od zawartości odpadów niepalnych (metale, szkło, ceramika) od 1 do 2 razy na dobę. Czas pełnego wypalenia złoża wynosi 0,5 godz.

 
         
     
Strona główna :: O firmie :: Oferta :: Lista referencyjna :: Decyzje :: Kontakt

Copyright © 2005 AMK Wszelkie prawa zastrzerzone